Home
Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

kepala-smkn-1-padaherangPROFIL KEPALA SEKOLAH
Nama: Dra. Hj. Nunung Erni Nuraeni, M.MPd.
NIP: 19670723 199412 2 002
Pangkat/Gol: Pembina Tk.I/IVB
Tempat/Tgl. Lahir: Banjar, 23 Juli 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat: Banjar

Dalam usianya yang sudah mencapai empat belas tahun, SMK Negeri 1 Padaherang Kabupaten Pangandaran sudah dipimpin oleh 6 kepala sekolah, yaitu:

NoNama Kepala SekolahDari TahunSampai Tahun
1.Drs. Endang Sudarman,M.M.20042005
2.Drs. Dede Tarlana M.M.20052012
3.Drs. Asep Agus20122012
4.Drs. H. Joko Maryoto20132013
5.Drs. Dede Tarlana M.M.20132017
6.Nana Supena Dipayana, S.Pd.,M.M.20172018
7.Drs. Dede Tarlana M.M.20182019
8.Dra. Hj. Nunung Erni Nuraeni, M.MPd.2019Sekarang